PREVENCE

Jak se chovat po dopravní nehodě?

  1. Zastavte, vypněte motor a zapněte výstražná světla.
  2. Než vystoupíte, oblečte si reflexní vestu.
  3. Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem minimálně 100 metrů od vozidla.
  4. Pokud to bude nutné, zastavte bezpečně provoz.
  5. Přesvědčte se o stabilitě havarovaného vozidla, než u něj nebo v něm budete zasahovat.
  6. Je-li někdo zraněný, poskytněte mu první pomoc a přivolejte na místo záchrannou službu.
  7. Pokud u nehody přímo nezasahujete, zavolejte policii a počkejte na ni na bezpečném místě.
  8. Pokuste se přijíždějícím vozidlům signalizovat hrozící nebezpečí, myslete však hlavně na svou bezpečnost.
  9. Nepijte alkohol.
  10. Nedělejte nic, co by mohlo ohrozit řádné vyšetření dopravní nehody.

Zdroj: PČR a HZS hlavního města Prahy

U havarovaného vozidla:

Pozor na nevystřelené airbagy!

Neaktivované airbagy mohou představovat riziko popálenin a poškození sluchu. Při pohybu v přední části auta buďte opatrní, zejména v okolí volantu a palubní desky spolujezdce.

Vozte s sebou v kabině bezpečnostní vesty a řezačku pásů

Nemělo by vás překvapit, že díky předpínačům bezpečnostních pásů může být posádka havarovaného vozidla po nárazu přitisknuta pevně k sedadlu (pásy se mohou automaticky před nárazem stáhnout o cca 12 cm).

Posádku v bezvědomí vždy vytáhněte ven

Lidé, kteří zůstanou po nehodě ve vozidle a jsou v bezvědomí, se pokuste z vozidla opatrně dostat ven, a to bez ohledu na možná zdravotní rizika. V havarovaném vozidle není možné provést resuscitaci.

Nerozbíjejte sklo velkými předměty

Při snaze o rozbití okna se pokuste co největší energii směřovat do malé plochy (např. nouzovým kladívkem, železnou tyčí apod.). Buďte opatrní, abyste neublížili posádce.

Výbuch nádrže nehrozí

Při hašení motorového prostoru se neobávejte otevřít kapotu (dovolí-li to situace). Jakmile se požár přenese do interiéru vozidla, trvá pouze několik málo minut, než celé vozidlo vzplane (plasty jsou mimořádně hořlavé!!!).

Nádrž na palivo u osobního vozidla představuje pouze omezené riziko. Dojít ale může k rychlému hoření výparů. Vzplanou-li páry z nádrže, v takový moment již obvykle není možné vozidlo vlastními silami uhasit.

Zdroj: HZS hlavního města Prahy